Рeзултaти 30. испитa зa портфолио менаџере одржаног 2.10.2018.

Испит је положила Соња Марковић, евиденциони број кандидата П-307-37-0/17.

Испитне задатке кандидати могу погледати од 8. до 12. октобра 2018. године (од 9.00 до 15.00 часова) у просторијама Комисије за хартије од вредности (канцеларија бр. 701), уз претходно заказивање (011/3117-643).