Резултати 31. испита за стицање звања ПМ који је одржан 21.2. и 25.2.2019. године

1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања ПМ.

2) Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 12. до 19. марта 2019. године (од 9.00 до 15.00 часова) у просторијама Комисије за хартије од вредности, уз претходно заказивање доласка.

Презиме и име Евиденциони број Квантитативни методи  Анализа финансијских извештаја, корпоративне финансије и професионални стандарди Инвестициони инструменти Вредновање сложених финансијских инструмената и управљање портфолиом
1. Дуновић Зорица П-280-27-8/08 није положен положен положен положен
2. Ерцеговић Милош П-БН-402-1-0/19 положен положен положен положен
3. Вуксановић Данило ПИ-БН-403-1-0/19 није положен / / положен