Новембарски циклус наставе 2011. године

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да ће пријављивање за X циклус наставе за стицање звања портфолио менаџера трајати од 05.09.2011. године до 30.09.2011. године.
Кандидати су, приликом пријављивања (лично или факсом), дужни да доставе комплетну пријаву, односно попуњени образац пријаве, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и доказ о уплати накнаде. Кандидати који су факултет завршили у иностранству су дужни да доставе и доказ о извршеној нострификацији. У случају слања пријаве факсом, кандидати су дужни да комплетну пријаву пошаљу и поштом најкасније до истека рока за пријављивање.
Почетак извођења наставе је планиран средином новембра, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени, путем веб сајта.
Све детаљније информације се могу добити путем следећих бројева телефона: 011/311-76-43 и 011/311-73-22.

Пријава за похађање 10. циклуса наставе за стицање звања ПМ