Резултати 29. испита за стицање звање брокера

Кандидати који су полагали 29. испит за стицање звања брокера, одржан 21. децембра 2016, испит нису положили.

Увид у испитне задатке кандидати могу извршити од 28.12.2016. до 09.01.2016. године (у периоду од 9.00 до 15.00 часова) у просторијама Комисије за хартије од вредности (канцеларија бр. 707).