Резултати 30. испита за стицање звање брокера који је одржан 15.6.2017. године

Испит је положила Марија Обреновић  ев. бр. Б-390-8-11/13.

Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 03. до 10. јула 2017. године ( од 9:00 до 15:00 часова) у просторијама Комисије за ХоВ (канцеларија бр. 701).