Резултати 31. испита за стицање звањa брокера који је одржан 31.10.2017. године

Испит је положиo Милош Милошевић ев. бр. Б-400-4-0/17.

Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 16. до 23. новембра 2017. године (од 9.00 до 15.00 часова) у просторијама Комисије за хартије од вредности (канцеларија бр. 701).