Одузета дозвола брокерско-дилерском друштву OLIMPIA INVEST

Комисија за хартије од вредности, је на 275. седници од 20.04.2015. године донела решење којим је одузета дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва брокерско-дилерском друштву OLIMPIA INVEST а.д. Београд због незаконитог поступања приликом обављања делатности инвестиционог друштва.

Брокерско-дилерском друштву OLIMPIA INVEST је наложено да достави свим клијентима писано обавештење о трајном одузимању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва.