IV сазив (од 22.2.2001. до 10.2.2003)

председник Веселин Рајковић
чланови Лепосава Келечевић
Божидар Вујисић
Милко Штимац
Душан Бајец
секретар Мирослав Марјановић