VIII сазив (од 22.7.2011. до 28.11.2016)

председник Жарко Милићевић, од 14.10.2015.
др Зоран Ћировић, од 23.7.2011. до 13.10.2015.
чланови др  Зорица Крњевић Мишковић
др  Милко Штимац
Душан   Бајец
Мирјана Ивошевић од 14.10.2015.
секретар   Немања Ристић од 12.2.2016.
Лана Јанковић до 5.1.2015.
Александра Гојковић до 18.7.2013.