Нови индикатори за препознавање прања новца и финансирања тероризма

Управа за спречавање прања новца усвојила је нове индикаторе за препознавање сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма за рачуновође, ревизоре, брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке и посреднике у продаји и закупу непокретности. Напомињемо да су обвезници дужни да примењују ове листе индикатора почев од 1. октобра 2015. године. Листе индикатора можете погледати на интернет странама Управе за спречавање прања новца на следећем линку Индикатори.

Такође, Управа за спречавање прања новца донела је 11. септембра 2015. године Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција за посреднике у продаји и закупу непокретности, рачуновође и ревизоре, као и за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке. Обвезници су дужни да се упознају са садржином Препорука како би своје пословање прилагодили утврђеном стању у овим областима финансијског система. Препоруке можете преузете на следећем линку Препоруке.