Престанак обављања делатности ИД Енерго брокер

У поступку надзора над пословањем брокерско-дилерског друштва „ЕНЕРГО БРОКЕР“ a.д. Београд, Комисија за хартије од вредности је на 297. седници од 30.10.2015. године донела решење о одузимању дозволе брокерско-дилерском друштву „ЕНЕРГО БРОКЕР“ a.д. Београд. Дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва одузета је услед доношења одлука скупштине акционара о престанку обављања брокерско-дилерске делатности и о ликвидацији друштва.

Такође, престанком обављања делатности овог брокерско-дилерског друштва извршено је брисање из регистра издатих дозвола и упис у регистар одузетих дозвола. 

Друштво је у складу са својом законском обавезом средствима јавног информисања и  поштом  обавестило клијенте о престанку обављања делатности, како би повукли своја средства са рачуна у инвестиционом друштву или извршили пребацивање у друго инвестиционо друштво које има дозволу за обављање делатности.

За клијенте који нису изабрали брокерско-дилерско друштво или овлашћену банку, члана Централног регистра, извршен је пренос стања на рачуне код  Брокерско-дилерског друштва „TESLA CAPITAL“ а.д. Београд са којим је закључен Уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената.