Нови финансијски инструменти на Београдској берзи - дугорочне обвезнице Републике Србије

Од  12. новембра 2015. године у понуди финансијских инструмената којима се тргује на Београдској берзи наћи ће се група потпуно нових дужничких хартија од вредности. Наиме, на Prime Listing регулисаног тржишта Београдске берзе данас су укључене 64 емисије дугорочних дужничких хартија од вредности чији је издавалац Република Србија, са  резидуалним роковима доспећа од једне до једанаест година, номиноване у динарима и еврима.

Увођење дугорочних обвезница Републике Србије у редовно трговање на Београдској берзи омогућиће приступ овим хартијама од вредности и индивидуалним инвеститорима,  пружајући им могућност да на једноставан и транспарентан начин пласирају своја средства по повољнијим условима у односу на класичну штедњу.

По својој суштини, хартије од вредности које емитује држава се сматрају првокласним финансијским инструментима и најсигурнијим видом улагања, јер носе најнижи кредитни ризик, с обзиром на то да је гарант испуњења обавеза – држава.

Камата остварена по основу дужничких хартија од вредности чији је издавалац Република не подлеже обавези плаћања пореза на приход од капитала, односно иста не улази у пореску основицу.

Секундарна трговина државним дужничким хартијама од вредности се до сада обављала на OTC тржишту, без посебне платформе за трговање, кроз билатералне уговоре инвеститора.

Од 12. новембра 2015. године секундарно трговање ће се обављати и на регулисаном тржишту Београдске берзе на BelexFIX платформи, посредством чланова Београдске берзе.