Одржана научна конференција о финансијском извештавању

У петак, 5 децембра 2014. године на Универзитету Сингидунум одржана је међународна научна конференција “ФИНИЗ” – Финансијско извештавање у функцији корпоративног управљања. Комисија за хартије од вредности је, као пријатељ Конференције, подржала одржавање овог научног скупа, уважавајући значај подизања квалитета финансијског извештавања и управљања корпоративним финансијама.

Главне теме на конференцији су биле: рачуноводство, креативно рачуноводство, интерна ревизија, екстерна ревизија, контролинг, корпоративне финансије, корпоративно управљање, евалуација и ризик, приватни инвестициони фондови и буџетирање у привредним субјектима, информациони системи за подршку одлучивању, пословне финансије, банкарство, предузетништво, финансијска писменост, осигурање и форензичко рачуноводство.
v20141208 03Скупу се обратио и др Зоран Ћировић, председник Комисије за хартије од вредности. Он је истакао значај квалитетног и правовременог финансијског извештавања, нарочито имајући у виду да многа јавна друштва не достављају финансијске извештаје у законски прописаним роковима. „Стога је и значајно што се оваквим скуповима промовише ова област и едукује јавност, чиме се у крајњој линији олакшава рад наше институције као тржишног регулатора“. Др Ћировић је нагласио да ће Комисија и даље подржавати овакве скупове, а посебно промовисање високих стандарда корпоративног управљања и финансијског извештавања који се код нас још увек довољно не примењују.

Радови научних радника, професора и стручњака који  су презентовани на овој конференцији указују да су формално испоштовани стандарди који се примењују у извештавању, али да суштински треба још радити на подизању квалитета финансијског извештавања и управљања корпоративним финансијама на нашим просторима.