Представљена прва јавна емисија муниципалних обвезница

Председник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић присуствовао је данас представљању прве јавне понуде муниципалних обвезница у Србији одржаном у Београду, у Хотелу Хајат у организацији Сталне конференције градова и општина. Стална конференција градова и општина (СКГО) кроз програм EU Exchange 4, који финансира Европска унија а који спроводи СКГО, пружила је подршку целом процесу припреме првих емисија муниципалних обвезница у Србији јавном понудом.

"Ово је први пут да се муниципалне обвезнице емитују јавном понудом са проспектом и да ће бити укључене у трговање на Београдској берзи, на сегменту регулисаног тржишта Open Market", рекао је председник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић.

Он је на представљању првих муниципалних обвезница јавном понудом у Србији истакао да је емисија муниципалних обвезница Шапца, осим за тај град, важна и за српско тржиште капитала, јер ће се повећати понуда квалитетних финансијских инструмената.

v20141126 03"Тренутно од дужничких хартија на Берзи имамо само обвезнице старе девизне штедње и корпоративне обвезнице једне банке". Ћировић је навео да је важно то што је емисија шабачких обвезница са проспектом, јер их могу куповати сва лица, домаћа и страна, правна лица и грађани.

Најављено је да ће Стара Пазова бити следећи емитент муниципалних обвезница јавним путем, као и да се та емисија очекује почетком 2015. године.

Емисија и откуп овог типа обвезница отвара велики број могућности и означава почетак једног сасвим новог поглавља у нашој земљи када је реч о развоју тржишта капитала. Муниципалне обвезнице су ослобођене плаћања пореза на добит, а носе солидан принос уз незнатан ризик. Омогућавају грађанима да штедећи зарађују, али и да утичу на развој својих средина. Градови и општине са друге стране добијају прилику да новац од продаје обвезница уложе у комуналну инфраструктуру и унапреде квалитет живота својих грађана.