Одобрен проспект за прву јавну понуду муниципалних обвезница

Комисија за хартије од вредности РС је данас на редовној седници одобрила објављивање проспекта за прву јавну понуду муниципалних обвезница и њихово укључење на сегмент регулисаног тржишта „Open Market“. У питању су обвезнице Града Шапца са роком доспећа од седам година. 

Намена емисије обвезница је прикупљање финансијских средстава за финансирање санације и реконструкције градског базена.

Издавалац ће у електронском облику на својој интернет страници (www.sabac.org) и на страници покровитеља емисије (www.bancaintesa.rs) објавити проспект у року од петнаест дана од дана пријема решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања проспекта.

У објављеном проспекту, између осталог, налазиће се и информације о времену, местима уписа и уплате обвезница, као и правима које ове хартије од вредности дају будућим власницима.