Представљена "Бела књига" и предлози за побољшање пословног окружења у Србији

Данас је у Београду у Хотелу Хајат, представљена „Бела књига” Савета страних инвеститора са предлозима за побољшање пословног окружења у Србији.

Савет страних инвеститора окупља преко 130 страних компанија из различитих сектора. Фокусиран је на анализу прописа и побољшање инвестиционог окружења у Србији. Као производ детаљне анализе прописа и дијалога са државом и другим актерима годишње објављује „Белу књигу“ са препорукама Савета и прегледом реализације датих препорука.

У прегледу стања на тржишту капитала у Републици Србији, промене правне регулативе оцењене су позитивно, пошто су за циљ имале хармонизацију са прописима ЕУ и IOSCO принципима. Похваљен је и рад Комисије за хартије од вредности – „у улози регулатора тржишта био је изузетно опсежан и до сада је обухватио више од 20 различитих подзаконских аката.“

v20141119 03У препорукама Савета наглашен је приметан помак у сарадњи између учесника на тржишту капитала. Поздрављено је формирање Комитета за финансијску стабилност, који је основан као тело Владе Републике Србије, Народне банке Србије, Агенције за осигурање депозита и Комисије за хартије од вредности.

Као признање значају ближе сарадње између свих релевантних институција и учесника на тржишту капитала, између осталог, наведено је: „овакву позитивну промену охрабрујемо и желимо да нагласимо да ову сарадњу треба даље надограђивати и поспешивати“.

И ове године је указано на то да је потребно стимулисати раст тржишта капитала у Србији. Међу проблемима су идентификовани и недостатак квалитетних хартија, плиткост и недовољна ликвидност тржишта и недостатак правног оквира за секјуритизацију.

„Бела књига“ даје препоруке да Влада треба да предузме све потребно како би поспешила активности на тржишту капитала у Србији и мотивисала стране инвеститоре да издају обвезнице номиноване у динарима. Такође се наводи неопходност организовања иницијалних јавних понуда акција великих јавних (или бивших јавних предузећа), као и издавање државних и муниципалних обвезница за финансирање инфраструктурних и других пројеката од значаја.