Пети круг евалуације система за борбу против прања новца и финансирања тероризма укључиће и обвезнике у надлежности Комисије

Тим евалуатора Манивала, Комитета Савета Европе за процену усклађености система за борбу против прања новца и финансирања тероризма с међународним стандардима, посетиће Србију у септембру 2015. године у склопу петог круга детаљне процене мера које Република Србија предузима на том плану. 

Планирано је да евалуатори у овом кругу посете и обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности – брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке и друштва за управљање инвестиционим фондовима ради прикупљања информација о делотворности имплементације стандарда. Ризик је полазна тачка и саставни део свих фаза евалуације, потребно је да држава представи своје поимање ризика евалуаторима и да га је искористила за спровођење мера за спречавање прања новца и финансирање тероризма. Евалуатори формирају мишљење на основу методологије за процену усклађености. Обавеза је државе да докаже усклађеност и делотворност помоћу података и објашњења. Након посете Комитет израђује Извештај о евалуацији са оценом испуњености критеријума из 40+9 препорука међународног тела ФАТФ (Financial Action Task Force), као и мере које треба предузети. Република Србија је у обавези да предложене мере и препоруке за унапређење постојећег система имплементира, а Комитет Манивал ће разматрати извештај о напретку који је Србија постигла након евалуације.

У вези са најављеном посетом тима евалуатора Манивала наредне године, у организацији Управе за спречавање прања новца, Савет Европе и Манивал је 22. и 23. септембра одржао обуку за пети круг евалуације у просторијама Народне банке Србије. Обуци су присуствовали и запослени Комисије за хартије од вредности – инспектори ангажовани на пословима спречавања прања новца и финансирања тероризма. Представљено је шта је све потребно да држава уради пре посете евалуатора, који подаци се захтевају и како се достављају, али и нова методологија оцењивања која ће се наредне године по први пут поред Јерменије применити и у Србији.