Брокерско-дилерском друштву "Tradeville" одузета дозвола

Након обављеног поступка надзора над пословањем брокерско-дилерског друштва, на данашњој, редовној седници Комисије за хартије од вредности донето је решење којим се брокерско-дилерском друштву "TRADEVILLE" а.д. Београд одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва.

Дозвола је одузета услед престанка обављања регистроване делатности и на захтев друштва. Такође је за друштво  "TRADEVILLE" а.д. Београд, извршено брисање из регистра издатих дозвола за обављање делатности инвестиционих друштава, као и упис у регистар одузетих дозвола. Регистри су доступни на интернет странама Комисије за хартије од вредности.

Такође, извршен је пренос финансијских инструмената брокерско-дилерском друштву "Tesla Capital" а.д. Београд, о чему су клијенти друштва „TRADEVILLE” уредно обавештени.