Образована радна група за развој робно-берзанског тржишта

На иницијативу Комисијe за хартије од вредности образована је Радна група за стварање услова за увођење изведених финансијских инструмената на робно-берзанском тржишту.

Задаци којима ће се новоуспостављена радна група бавити укључују анализу потреба за оснивањем и функционисањем регулисаног, терминског, робно-берзанског тржишта у Републици Србији, увођењем фјучерс уговора на примарне пољопривредне производе у Републици Србији као и предлагање законског оквира регулисања терминског робно-берзанског тржишта. Коначни циљ одређен је успостављањем терминског трговања, као средства за обезбеђивање од тржишних ризика на тржишту производа примарног аграра (hedging).

За координатора ове радне групе именован је др Милко Штимац, члан Комисије за хартије од вредности.

Учешће у раду експертске радне групе у циљу оснивања и развоја терминског робно-берзанског тржишта у Републици Србији поред представника Комисије за хартије од вредности узеће и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Продуктне берзе Нови Сад као и Привредне коморе Србије.