Позив за давање коментара на Нацрт правилника о ликвидности БДД-а

Кoмисија за хартије од вредности је утврдила текст Нацрта правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва.

Овим правилником регулисаће се минимални захтеви за управљање ризиком ликвидности брокерско-дилерског друштва, начин израчунавања показатеља ликвидности, најнижи дозвољени ниво ликвидности, садржај, начин и рок извештавања о наступању немогућности извршавања доспеле новчане обавезе, као и садржај, начин и рок извештавања брокерско-дилерског друштва о ликвидности.

Сва заинтересована лица наведени правилник могу погледати, односно преузети на нашим странама, на следећем линку: Нацрт правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва.

Евентуалне коментаре на Нацрт правилника можете послати Комисији за хартије од вредности до петка, 25. марта 2016. године, на следећу електронску адресу: komentari@sec.gov.rs.

Захваљујемо се на учешћу у припреми овог нацрта правилника као и на достављању коментара.

Нацрт правилника ће бити доступан за преузимање на нашем сајту само до краја рока за давање коментара.