Датуми полагања испита за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере

Комисија за хартије од вредности обавештава кандидате који су стекли право на полагање испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника или портфолио менаџера да ће наведени испити бити одржани током јуна 2016. године.

Полагање испита за стицање звања брокера одржаће се 13. јуна 2016. године, а полагање испита за стицање звања инвестиционог саветника и портфолио менаџера 14. јуна и 21. јуна 2016. године. Тачно време одржавања испита биће накнадно објављено.

Полагање ће бити организовано у просторијама Комисије за хартије од вредности.

Кандидати могу пријаве за полагање испита поднети у периоду од 04.05.2016. до 24.05.2016. године.

Обрасци пријава су доступни на интернет страницама Комисије у одељку Документи/Курсеви.