Измене Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији

На 335. седници VIII сазива од 20.4.2016. године, Комисија за хартије од вредности је донела Измене Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији. Такође на интернет страници Комисије у делу Информације о Порталу објављено је Техничко упутство о начину достављања прописаних информација које се односе на јавна друштва преко Портала Комисије за хартије од вредности.

Измене предвиђају да се све информације из овог упутства достављају Комисији у роковима који су прописани Законом о тржишту капитала у папирном и електронском облику (на CD-у), предајом непосредно Комисији или путем поште, или у електронском облику путем Портала за достављање информација, на начин појашњен у Техничком упутству.

Сваки документ који се доставља (било у папирном и електронском облику (на CD-у), предајом непосредно Комисији или путем поште, или у електронском облику путем Портала) мора бити потписан квалификованим електронским сертификатом од стране овлашћеног лица.