Испити за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера

Полагање испита за стицање звања брокера одржаће се 13. јуна 2016. године у понедељак, а полагање испита за стицање звања инвестиционог саветника и портфолио менаџера 14. јуна и 21. јуна 2016. године.

Тачно време и распоред одржавања испита објављени су на интернет страницама Комисије за хартије од вредности у делу Едукација, Курсеви, у информацијама о испитима за свако од наведених звања.

Полагање ће бити организовано по објављеном распореду, у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада 1, VII спрат.