Нови Правилник о надзору који спроводи Комисија

Комисија за хартије од вредности је на 345. седници од 10. јуна 2016. године донела нови Правилник о надзору који спроводи. Правилник је објављен у Службеном гласнику од  11. августа 2016. године, број 68, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања тј. 19. августа 2016. године.

Овим правилником уређени су ближи услови и начин спровођења надзора као и критеријуми и поступак за изрицање и спровођење санкција.

Нови правилник можете преузети на следећем линку: Правилник о надзору.