Позив за давање коментара на нацрте правилника

Кoмисија за хартије од вредности је утврдила текст Нацрта правилника о адекватности капитала брокерско-дилерског друштва и текст Нацрта правилника о капиталу брокерско-дилерског друштва. Позивамо заинтересоване учеснике на тржишту капитала да узму учешће у процесу припреме подзаконских аката и дају коментаре и сугестије на нацрте ових правилника.

Правилник о капиталу

Правилник о капиталу регулисаће обележја категорија капитала које чине капитал брокерско-дилерског друштва, затим обележја појединих ставки категорија капитала, услове укључивања финансијских инструмената у допунски капитал I и допунски капитал II, као и одбитне ставке и ставке неликвидних средстава.

Правилник о адекватности капитала

Такође, правилник о адекватности капитала прописиваће, између осталог, садржај књиге трговања и књиге позиција којима се не тргује, начин израчунавања капиталног захтева као и услове и документацију за добијање одобрења за коришћење напредног приступа за израчунавање капиталних захтева.

Позив

Сва заинтересована лица нацрте правилника могу погледати и преузети на следећем линку интернет странице Комисије за хартије од вредности: Нацрти правилника. Коментаре, предлоге и сугестије на текст правилника можете упутити Комисији до 21. октобра 2016. године, на следећу електронску адресу: komentari@sec.gov.rs.
Захваљујемо се на учешћу у припреми ових нацрта правилника, као и на достављању коментара.

Нацрти правилника биће доступни за преузимање на нашем сајту до краја рока за давање коментарa.