Позив за давање коментара на нацрт правилника

Кoмисија за хартије од вредности је припремила текст Нацрта правилника о извештавању о адекватности капитала брокерско-дилерског друштва.

Саставни део овог правилника чине:
  • Упутство за израчунавање адекватности капитала брокерско-дилерског друштва (Прилог 1),
  • Обрасци за израчунавање капитала и капиталних захтева за ризике којима је брокерско-дилерско друштво изложено (Прилог 2) и
  • Обрасци о изложености брокерско-дилерског друштва према лицу или групи повезаних лица (Прилог 3).
Правилник о извештавању о адекватности капитала брокерско-дилерског друштва регулисаће врсте и садржај извештаја о испуњењу капиталних захтева, начине и рокове њиховог достављања, као и начин и рокове извештавања о изложености.

Позивамо учеснике на тржишту капитала да узму учешћа у процесу припреме подзаконских аката и дају коментаре на нацрт овог правилника.

Сва заинтересована лица нацрт правилника могу погледати и преузети на следећем линку интернет странице Комисије за хартије од вредности: Нацрт правилника о извештавању о адекватности капитала БДД.

Коментаре, предлоге и сугестије на текст правилника можете упутити Комисији до 21. октобра 2016. године, на следећу електронску адресу: komentari@sec.gov.rs.

Захваљујемо се на учешћу у припреми овог нацрта правилника, као и на достављању коментара.

Нацрт правилника биће доступaн на нашем сајту за преузимање до краја рока за давање коментарa.