Престанак обављања делатности Фимакс брокера

На 370. седници од 18. новембра 2016. године, Комисија за хартије од вредности донела решење којим се одузима дозвола брокерско-дилерском друштву ФИМАКС БРОКЕР a.д. Београд за обављање делатности инвестиционог друштва услед престанка обављања делатности брокерско-дилерског друштва.

Клијенти су уредно обавештени о престанку обављања делатности. За клијенте који нису пренели хартије од вредности извршен је пренос стања на рачуне TESLA CAPITAL а.д. Београд.

Брокерско-дилерско друштво ФИМАКС БРОКЕР уписано је у регистар одузетих дозвола.