Одобрен проспект ЕБРД-а за издавање динарских обвезница

Издаваоцу Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) Комисија је на 370. седници од 18.11.2016. године одобрила објављивање јединственог проспекта за издавање јавном понудом I емисије трогодишњих обвезница у укупном обиму од 2.500.000.000,00 динара, као и њихово укључење у трговање на сегмент регулисаног тржишта Београдске берзе.

Подношењу захтева за одобрењe објављивања проспекта ове међународне организације претходио је опсежан и дуготрајан рад на стварању амбијента за издавање обвезница првокласног издаваоца, у коме су поред Комисије учествовали и представници Министарства финансија и Народне банке Србије.

Након измене Закона о тржишту капитала уклоњене су регулаторне препреке за издавање обвезница од стране међународних финансијских институција. Измене Закона и релевантних подзаконских аката су пре свега резултат сагледавања постојећих проблема и исказаних потреба за уређењем ове области на начин примеренији пословању страних финансијских институција и усаглашени су са регулативом Европске Уније у овој области.