Упозорење о поверавању ревизије друштвима која се не налазе на Листи Комисије

Комисија за хартије од вредности је у поступцима непосредног надзора над јавним друштвима УКУС а.д. Пећинци, ЛЕПЕНСКИ ВИР а.д. Пећинци, БОРИНЖЕЊЕРИНГ а.д. Бор, ВЕНАЦ а.д. Пећинци, САВА а.д. Шабац, ФАСМА а.д. Београд и БМК&ЗАНАТПРОДУКТ а.д. Стара Пазова утврдила да су наведена друштва поверила обављање ревизије финансијских извештаја за 2014. годину друштву за ревизију и рачуноводство ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, које није на Листи друштава која могу обављати ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на МТП за 2014. годину, коју је утврдила Комисија за хартије од вредности.

С тим у вези, Комисија је наведеним јавним друштвима наложила да обављање ревизије годишњих финансијских извештаја за 2014. годину о свом трошку повере друштву за ревизију које се налази на Листи друштава за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава за 2014. годину.