Одржано предавање за студенте информационих технологија

Јуче је у просторијама Комисије за хартије од вредности одржано предавање за студенте Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије са смера Примењене информационе технологије.

Студенте је примио председник Комисије за хартије од вредности др Предраг Дедеић и уз добродошлицу представио улогу Комисије за хартије од вредности као регулатора тржишта капитала.

Предавање о софтверском инжeњeрингу и представљање студиjе случaja – рaзвoj инфoрмaциoнoг систeмa Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти „SECCOM“ као и развој Портала за достављање извештаја обвезника извештавања одржали су директор сектора за информатику Милан Лабало и администратор ИТ система Владимир Стаменковић.