Финансијски систем у Србији и могућа сценарија за 2025. годину

Представници Комисије за хартије од вредности, председник Комисије др Предраг Дедеић као и чланови Комисије, учествовали су током јучерашњег дана на радионици коју је организовала Светска банка под називом Финансијски систем у Србији и могућа сценарија за 2025. годину („The Financial System in Serbia-From 2025 Scenarios to Action Today“).

Скуп је обухватио представнике државних органа и организација, представнике приватног сектора и независне експерте који су са експертима Светске банке детаљно размотрили критичне неизвесности са којима се сусреће свет и Србија у њему.

Преиспитане су последице три могућа глобална сценарија као и опасности и могућности који сваки од њих носи за Србију у светлу трендова економске динамике, геополитике, развоја финансијских тржишта и нових технологија.

На сваки од сценарија са предвиђеним могућима дешавањима на основу поставке економске политике – понуђени су и конкретни одговори где су представљени утицаји различитих чинилаца на финансијски систем Србије до 2025. године.