Чланство Комисије у Глобалном договору Уједињених нација

Комисија за хартије од вредности је 3. фебруара 2017. године примљена у чланство Глобалног договора Уједињених нација (United Nations Global Compact). Глобални договор je удружење посвећено промовисању друштвено одговорног пословања. Чланице се обавезују да своје делатности усагласе са десет универзалних принципа из области људских права, рада, заштите животне околине и борбе против корупције.

Глобални договор Уједињених нација је најмасовније добровољно удружење компанија и других организација која укључује преко 12.000 учесница из више од 170 земаља широм света. У Србији, Глобални договор постоји од децембра 2007. године и тренутно броји више од 110 чланица.

Глобални договор је добровољна иницијатива са два главна циља: интегрисање десет принципа у пословање широм света и подршка циљевима Уједињених нација, као што су циљеви одрживог развоја. Десет принципа Глобалног договора из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције заснивају се на Универзалној декларацији људских права, Декларацији Међународне организације рада о фундаменталним принципима и правима на раду, Декларацији о животној средини и развоју и Конвенцији Уједињених нација о борби против корупције.