Допуна Обавештењa о ревизији финансијских извештаја Предузећа за путеве

Допуна Обавештењa од 19.01.2017. године о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину јавног друштва Предузећа за путеве а.д. Београд:

Увидом у накнадно достављену документацију од стране Предузећа за ревизију DIJ-AUDIT д.о.о. Београд, Комисија је утврдила да je ово друштво за ревизију испуњавало прописане услове за обављање ревизије финансијских извештаја великих правних лица приликом закључења Уговора о вршењу ревизије финансијских извештаја са Предузећем за путеве а.д. Београд.

Такође, ово друштво није благовремено обавестило Комисију о промени околности које су Законом о ревизији прописане као услов за обављање ревизије финансијских извештаја за велика правна лица.