Mеђуресорни састанaк на тему уређења робно-берзанског пословања

На иницијативу Продуктне берзе, у Комисији за хартије од вредности 23. фебруара je одржан међуресорни састанак на тему унапређења и уређења робно-берзанског пословања. Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде, Министарства трговине, Министарства финансија, Привредне коморе Србије, Продуктне берзе, Централног регистра и Комисије за хартије од вредности.

Дискутовано је о актуелном стању и предложено да  се почне са радом на регулаторном оквиру, имајући у виду пре свега европске директиве и уредбе (MIFID II, EMIR),  као и постојећу праксу на тржишту. Учесници су се сложили да је потребно се на конзистентан начин уреди, како "спот" тако и терминско тржиште, увидевши у овој области националну и регионалну шансу наше земље.


Sastanak