Измене правилника о надзору и нови правилник о злоупотребама на тржишту

Комисија за хартије од вредности је на деветој седници од 03. фебруара 2017. године донела Правилник о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања током периода забране трговања и истраживању тржишта као и Правилник о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности. Правилници су објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 15/2017 и ступају на снагу у петак 10. марта 2017. године.

Правилници су усвојени ради  усаглашавања са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 108/2016 – у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 06.01.2017. године.