Измене правилника о извештавању јавних друштава

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава објављен је у Службеном гласнику бр. 24/2017 од 17. марта 2017. године. На снагу је ступио осмог дана од дана објављивања, односно 25.3.2017. године.

Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава извршено је прецизирање појединих одредби и то одредби које се односе на садржину годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја. Такође је извршено усклађивање са новим Правилником о службеном регистру информација.