Уписан нови приватни инвестициони фонд

На 17. седници  IX сазива одржаној 11.4.2017. године Комисија за хартије од вредности донела је решење о упису у Регистар инвестиционих фондова приватног инвестиционог фонда PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD. Овим фондом управља друштво за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST.

Приватни инвестициони фонд PIF WMEP-1 уписан је у Регистар инвестиционих фондова. Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST AD BEOGRAD одобрено је управљање фондом PIF WMEP-1.

Фонд спада у категорију високо ризичних приватних инвестиционих фондова који инвестира средства у све законом дозвољене облике инвестиција, без ограничења.