Ново друштво за управљање WVP FUND MANAGEMENT добило дозволу за рад

Комисија за хартије од вредности је на седници одржаној у петак 7. јула 2017. године, дала дозволу за рад друштву за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD.

Делатност овог друштва обухватаће  делатност  оснивања и управљања отвореним инвестиционим фондом, организовање и управљање затвореним инвестиционим фондом, као и  управљање приватним инвестиционим фондом.

Комисија је утврдила на основу поднетих доказа да су испуњени услови утврђени Законом и донела решење о издавању дозволе за рад друштву за управљање.