Престанак обављања делатности овлашћене банке Јубанке

Овлашћеноj банци Јубанка а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва. Банка се брише из регистра овлашћених банака у складу са решењем које је Комисија за хартије од вредности донела 13. децембра ове године. Решење је донето на основу захтева наведене банке за престанак обављања делатности инвестиционог друштва.

Такође,  уговором о преносу финансијских инструмената предвиђен је пренос са Јубанке на рачуне финансијских инструмената брокерско-дилерског друштва M&V Investments а.д. Београд. Клијенти Јубанке су благовремено обавештени да због статусне промене припајања Јубанке АИК банци могу пренети финансијске инструменте код изабраног инвестиционог друштва. За оне који нису изабрали депозитара, извршен је пренос инструмената на рачуне M&V Investments, односно АИК банку за власнике обвезница старе девизне штедње.