Измене Обрасца месечног извештаја о пословању инвестиционих друштава

На данашњој седници Комисије за хартије од вредности усвојене су измене Обрасца месечног извештаја о пословању инвестиционих друштава.  Наиме, на Порталу за извештавање Комисије за хартије од вредности у делу намењеном за месечно извештавање Комисије о пословању инвестиционих друштва додат је нови одељак (таб) у коме ће се додавати подаци о укупним новчаним средствима и обавезама које инвестициона друштва држе за клијенте на основу дивиденде, принудног откупа, наплате купона и друго.

Инвестициона друштва извештавају Комисију о свом пословању по новом обрасцу почев од јануарског месечног извештаја за 2018. годину, а ова функционалност биће доступна за унос података од 5. фебруара 2018. године.

Комисија је на овај начин унапредила месечно извештавање инвестиционих друштава како би континуирано пратила поступање инвестиционих друштава са средствима клијената.