Нови обрасци месечног извештавања за ДЗУ и ИФ

Комисија за хартије од вредности је на данашњој седници усвојила нове обрасце месечног извештавања о пословању друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова.

Почев од јануарског извештаја 2018. године, поменути обвезници извештавања ће Комисију за хартије од вредности извештавати користећи следеће обрасце:

• Месечни извештај о пословању друштава за управљање инвестиционим фондовима (ДЗУ-М1)
• Месечни извештај о пословању инвестиционих фондова (ИФ-М1)

Обрасци су доступни у делу – Обрасци, Закон о инвестиционим фондовима.