Дата дозвола за рад друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest

Комисија за хартије од вредности је 2. фебруара 2018. године донела решење о издавању дозволе за рад друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest a.d. Београд.

Друштво је дозволу добило за обављање делатности организовања и управљања отвореним инвестиционим фондом, оснивања и управљања затвореним инвестиционим фондом, као и управљања приватним инвестиционим фондом.