Нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма

Комисија за хартије од вредности је на 50. седници IX сазива од 9. фебруара 2018. године, на основу члана 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017), донела нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности.

Смернице  се примењују од дана почетка примене Закона, када престају да важе Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирањa тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности из 2009. године.