Брокери, ИС и ПМ могу полагати испит и без слушања наставе

Уведена могућност полагања испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера без слушања наставе.

Изменама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера уведена је могућност полагања испита без слушања наставе. Наиме, право да пријаве и полажу испит за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера имају и кандидати који нису одслушали наставу, уколико у тој и претходној календарској години није била организована настава за стицање ових звања.

Правилник је објављен у Службеном гласнику РС бр. 13/2018 и ступа на снагу од 22. фебруара 2018. године.