Нови образац месечног извештавања о пословању кастоди банака

Комисија за хартије од вредности је на данашњој, 52. седници IX сазива усвојила нови образац месечног извештавања о пословању кастоди банака (Образац КБ-М1).

Образац је доступан на сајту Комисије за хартије од вредности у делу: Прописи /Обрасци/Закон о инвестиционим фондовима/Кастоди банка.

Нови образац месечног извештавања о пословању кастоди банака (Образац КБ-М1)