Привремена забрана обављања послова друштву CapitalOne

Комисија за хартије од вредности је на 55. седници IX сазива од 30.3.2018. године, донела решење којим је, између осталог, утврдила незаконитости и неправилности у раду брокерско-дилерског друштва CAPITALONE а.д. Београд. Овом друштву је наложено отклањање утврђених незаконитости и неправилности.

Комисија је привремено забранила брокерско-дилерском друштву CAPITALONE а.д. Београд обављање свих послова из дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва у трајању од 45 дана.