Престанак обављања делатности БДД Галеника брокер

Комисија за хартије од вредности је на 63. седници IX сазива од 29. јуна 2018. године донела решење којим се брокерско-дилерском друштву Галеника брокер а.д. Београд, одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва. 

Друштво је закључило уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената и емисионих рачуна издавалаца са брокерско-дилерским друштвом Momentum Securities а.д. Нови Сад.