Потписан споразум о сарадњи са Централном банком Русије

Комисија за хартије од вредности Републике Србије потписала је споразум о сарадњи са Централном банком Руске Федерације. Оба регулаторна тела су се обавезала да ће одржавати блиску сарадњу признајући значај циљева и принципа Међународне организације комисија за хартије од вредности (IOSCO) као и међународне стандарде међудржавног тела које има за циљ да развија и унапређује мере и радње за борбу против прања новца и финансирања тероризма (FATF).

Овај споразум о сарадњи има за циљ установљење оквира за међусобно пружање помоћи и размене података, као и унапређење интегритета, ефикасности и финансијске стабилности тржишта, пре свега унапређењем надзора прекограничних трансакција а затим и стварањем окружења у коме се на превентиван начин делује на недозвољене праксе на тржиштима у Србији и Русији.