Продужено радно време Портала за достављање информација

Обавештавамо кориснике Портала за достављање информација Комисији за хартије од вредности да је радно време Портала продужено до 18 часова. Омогућена је електронска достава информација преко Портала у периоду од 9 до 18 часова, сваког радног дана.

Портал за достављање информација је развијен како би обвезници извештавања и корисници Портала могли лако и брзо да достављају прописане податке електронским путем. Налази се на следећој адреси https://report.sec.gov.rs.

Напомињемо да приступ Порталу није могућ без квалификованог електронског сертификата и правилно унетог PIN-а, као ни сертификатима који су истекли или опозвани.

Више података о самом Порталу као и упутства за његово коришћење можете наћи у делу Информације о Порталу.