Информација у вези са националном проценом ризика од прања новца и проценом ризика од финансирања тероризма

Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма је дана 31.5.2018. године усвојен на седници Владе Републике Србије.

Свеобухватни ризик од прања новца је процењен као „средњи“ и резултат је процене претњи од прања новца са једне стране  и националне рањивости од прања новца, са друге стране.

На основу налаза процене ризика направљен је Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма.

Документа су објављена на интернет страници Управе за спречавање прања новца.